2. Hokejová liga

Účastníci 2018/2019, skupina "A" Západ

OAHL Bratislava    MŠK Púchov    HC DYNAMAX 96 Nitra      HK Brezno     HK Iskra Partizánske     Mšk HVIEZDA Dolný Kubín     HK Levice    HC Prievidza   HK 91 Senica

HC Bratislava s.r.o. ("B" družstvo, mediálne HC OSMOS Bratislava B), MŠK Púchov s.r.o., HC 96 Nitra (mediálne HC DYNAMAX Nitra), HK Brezno, HK ISKRA Partizánske, Mšk HVIEZDA Dolný Kubín, HK Levice, HC Prievidza, HK 91 Senica 

 

Účastníci 2018/2019, skupina "B" Východ

Hokejovy Klub 58 Sanok   HC Rebellion Gelnica   HK Bardejov     MHk 32 Liptovský Mikuláš       MHK Kežmarok   HKM Rimavská Sobota     HK Sabinov     HK 2016 Trebišov

HK 58 Sanok, HC Rebellion Gelnica, HK Bardejov, MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. ("B" družstvo), MHK Kežmarok, HKM Rimavská Sobota, HK Sabinov. HK 2016 Trebišov

   

Model súťaže a hrací systém

I. časť - ZÁKLADNÁ

a) V základnej časti skupiny “A” sa stretnú družstvá každý s každým celkovo 2x (1x doma, 1x vonku) = 18 kôl

b) V základnej časti skupiny “B” sa stretnú družstvá každý s každým 2x (1x doma, 1x vonku) = 14 kôl

c) PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase
 

II. časť - O umiestnenie 5. - 8. v skupinách (skupina"A" a skupina "B")

a) Družstvu umiestnenému po ZČ v sk. "A" na 9. mieste skončila sezóna.

b) Časť O umiestnenie 5.-8. v sk. "A" odohrajú družstvá umiestnené po ZČ v sk. "A" na 5. až 8. mieste systémom nasadenia 5.-8. a 6.-7. na 2 stretnutia (2 kolá). Časť O umiestnenie 5.-8. v sk. "B" odohrajú družstvá umiestnené po ZČ v sk. "B" na 5. až 8. mieste systémom nasadenia 5.-8. a 6.-7. na 2 stretnutia (2 kolá).

c) Víťazi sérií O umiestnenie 5.-8. sk. "A" odohrajú stretnutia o konečné 5. miesto v skupine "A" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá). Víťazi sérií O umiestnenie 5.-8. sk. "B" odohrajú stretnutia o 5. miesto skupiny "B" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá).

d) Porazené družstvá z časti O umiestnenie 5.-8. sk. "A" odohrajú stretnutia o konečné 7. miesto v skupine "A" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá). Porazené družstvá z časti O umiestnenie 5.-8. sk. "B" odohrajú stretnutia o konečné 7. miesto v skupine "B" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá).
 

II. časť - Play Off v skupinách (skupina"A" a skupina "B") 

a) Play Off Semifinále sk. "A" odohrajú družstvá umiestnené v sk. "A" po ZČ na 1. až 4. mieste, ktoré odohrajú stretnutia systémom nasadenia 1.-4. a 2.-3. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá). Play-Off Semifinále sk. "B" odohrajú družstvá umiestnené v sk. "B" po ZČ na 1. až 4. mieste, ktoré odohrajú stretnutia systémom nasadenia 1.-4. a 2.-3. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá).

b) Víťazi z Play-Off Semifinále sk. "A" hrajú Finále skupiny "A" systémom nasadenia 1.-2. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá). Víťazi Play-Off Semifinále PO sk. "B" hrajú Finále skupiny "B" systémom nasadenia 1.-2. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá).

c) Porazení z Play-Off Semifinále sk. "A" odohrajú stretnutia o konečné 3. miesto v skupine "A" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá). Porazení z Play-Off Semifinále sk. "B" odohrajú stretnutia o konečné 3. miesto v skupine "B" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá).
 

II. časť - Play Off O 3. miesto a O víťaza 2LS (Finále)

a) Porazené družstvá Play-Off Finále sk. "A" a Finále sk. "B" hrajú proti sebe stretnutia o konečné 3. miesto 2LS systémom nasadenia 1.-2. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá, 1x doma-1x vonku, príp. rozhodujúci zápas 1x neutrálne ihrisko).

b) Víťazi Play-Off Finále sk. "A" a Finále sk. "B" hrajú proti sebe Finále (O Víťaza 2LS) systémom nasadenia 1.-2. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá, 1x doma-1x vonku, príp. rozhodujúci zápas 1x neutrálne ihrisko).
 

III. časť BARÁŽ o I. HL SR (súťaž riadená ZOK I. HL SR)

a) Družstvo 1HL umiestnené na poslednom 4. mieste v časti O Play Out odohrá barážové stretnutia s Víťazom 2LS 2018/19. Baráž sa hrá na 4 víťazné stretnutia.
 

Športovo-technické informácie

1) "B" družstvo: V súťažnej sezóne 2018/19 štartujú v 2LS "B" družstvá Liptovského Mikuláša a Bratislavy.
2) Farmárske družstvo: V súťažnej sezóne 2018/2019 nie je v 2LS farmárske družstvo.
3) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre farmárske družstvo, "B" družstvo a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
4) Hracie dni a čas 2LS: ZČ - sobota / vložené dni - podľa nahlásených začiatkov klubo

 

 

 

 

sobota *

nedeľa (1x) *

 

Zimný štadión

Sk. „A“

HC Bratislava „B“

 

18:30

 

 

Hamuliakovo

 

Púchov

 

 

17:30

 

 

Púchov

 

DYNAMAX Nitra

 

20:00

 

 

Nitra

 

Brezno

 

 

18:45

 

 

Brezno

 

Partizánske

 

18:00

 

 

Partizánske

 

Dolný Kubín

 

17:30

17:30

 

Dolný Kubín

 

Levice

 

17:30

17:30

 

Levice

 

Prievidza

 

 

17:00

17:00

 

Prievidza

 

Senica

 

18:00

18:00

 

Senica

Sk. „B“

Sanok

 

 

18:00

 

 

Sanok

 

Gelnica

 

17:30

 

 

Gelnica

 

Bardejov

 

17:30

 

 

Bardejov

 

Liptovský Mikuláš „B“

 

 

17:00

 

 

L. Mikuláš

 

Kežmarok

 

 

17:00

 

 

Kežmarok

 

Rimavská Sobota

 

 

17:00

 

 

Rimavská Sobota

 

Sabinov

 

 

17:00

 

 

Sabinov

 

Trebišov

 

 

17:30

 

 

Trebišov


* 5) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa priebežne aktualizujú na  https://druhaliga.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results-date/670/2-liga-seniorov
6) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists
7) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice
8) Antidopingová agentúra SR http://www.antidoping.sk ; zakázané látky: http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue

 

Termínovník 2018-2019:  2018-19 2LS terminovnik 28 6.pdf
Rozpis súťaže 2018-2019:   https://druhaliga.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results-date/670/2-liga-seniorov
Štatistiky 2018-2019:  https://druhaliga.hockeyslovakia.sk/sk/stats/players/670/2-liga-seniorov