Nitra s disciplinárnym trestom, v sobotu v Dolnom Kubíne nenastúpi

Nedohrané stretnutie 4. kola skupiny Západ medzi MŠK Púchov a HC DYNAMAX 96 Nitra má aj disciplinárnu dohru. Po kontumačnej prehre a odpočítaní troch bodov bude Nitra pykať za svoje odstúpenie zo zápasu aj po prerokovaní prípadu Disciplinárnou komisiou Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorá uložila nitrianskemu klubu nepodmienečný trest zastavenia činnosti družstva na 1 zápas. To znamená, že Nitra v sobotu nenastúpi na stretnutie 9. kola skupiny Západ v Dolnom Kubíne.

Sobotňajšie stretnutie medzi MŠK Hviezda Dolný Kubín a HC DYNAMAX 96 Nitra tak nadobudne po rozhodnutí riadiaceho orgánu súťaže kontumáciu v prospech Dolného Kubína. To však znamená, že podľa Súťažného poriadku SZĽH budú Nitre za ďalšiu kontumačnú prehru odpočítané z tabuľky znova tri body. 
 

Uznesenie Disciplinárnej komisie SZĽH

  • Disciplinárne obvinená športová organizácia Hokejový klub 96 Nitra, n.o. sa uznáva vinnou z toho, že dňa 06.10.2018 v stretnutí 2. Ligy seniorov č. 10020 MŠK Púchov : Hokejový klub 96 Nitra odmietli jej hráči aj napriek výzve hlavného rozhodcu pokračovať v hre, pričom hlavný rozhodca z tohto dôvodu musel ukončiť stretnutie

    tým sa dopustila a naplnila skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa článku 4.2. Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH

    za to sa jej ukladá 

    podľa ustanovenia 4.2.1 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia činnosti družstva na 1 zápas s účinnosťou od právoplatnosti tohto rozhodnutia.