O víťazovi 2. ligy sa rozhodne v sobotu v Detve

Rozhodujúci tretí finálový zápas 2. hokejovej ligy medzi Rimavskou Sobotou a Levicami sa odohrá v sobotu o 18:00 v Detve. Na pôvodnom dejisku v Brezne sa nezhodli obaja finalisti, a tak o mieste konania rozhodujúceho zápasu napokon rozhodol riadiaci orgán 2. hokejovej ligy. Aj voči Detve sa však jeden z finalistov odvolal, a tak rozhodnutie riadiaceho orgánu musel potrvdiť až deň pred samotným stretnutím Výkonný výbor SZĽH. Detva sa stáva pre oboch finalistov absolútne neutrálnou pôdou a poskytne pre finále tretej najvyššej hokejovej súťaže dôstojný stánok s extraligovými podmienkami, veď na stretnutí nebude chýbať ani videorozhodca. 


Ladislav Gross, predseda 2. hokejovej ligy: "Ešte v priebehu pondelka nám prišli e-mailové vyjadrenia oboch klubov, že nesúhlasia s dejiskom rozhodujúceho tretieho finálového zápasu. Jední s Breznom a druhí následne zase s Detvou. Na základe článku 4.2.6 Súťažného poriadku SZĽH, podľa ktorého ak nedôjde k dohode klubov o termíne zápasu alebo ak dôjde ku sporu o miesto a termín zápasu, rozhodne o termíne, čase a mieste zápasu SZĽH, sme mohli miesto rozhodujúceho zápasu nariadiť, ale nechceli sme to urobiť takto. Vzhľadom k tomu, že sme v pondelok riešili Zápas hviezd 2. hokejovej ligy a prítomný bol v Bratislave aj podpredseda 2. ligy Marek Adamik za skupinu Západ, tak spoločne aj s Pavlom Remžíkom za Športové oddelenie SZĽH, sme miesto tretieho finálového zápasu vyžrebovali a stala sa ním Detva.

Prirodzene, po tomto rozhodnutí opäť prišla nevôľa z jednej strany a oficiálna námietka na SZĽH. V hre bola aj Prievidza, s ktorou opäť nesúhlasila druhá strana. Veľmi nás mrzí takáto situácia, pretože kluby sa nevedeli dohodnúť. A tak sa napokon tento nekonečný príbeh skončil až v piatok na Výkonnom výbore SZĽH, ktorý rozhodol o tom, že dejiskom finálového zápasu bude Detva. 

Detva nám poskytne štadión s extraligovými podmienkami, usporiadateľskou službou, štatistikmi, k dispozícii dokonca bude aj videorozhodca, takže rozhodujúci finálový zápas sa odohrá skutočne na vysokej úrovni. Detva je pre oboch finalistov neutrálnou pôdou, pretože ani Rimavská Sobota ani Levice na jej ľade počas sezóny nehrali. Žiaľ, pre jedno miesto sa musíme rozhodnúť, ak to tak nedokázali obidva kluby. Nejde nám o to, aby sme niekoho zvýhodňovali, práve naopak, idem nám o fair-play a je potrebné si uvedomiť, že Detva nám v tomto prípade poskytne naozaj vhodné podmienky."