Celkové - NADSTAVBOVÁ ČASŤ – REGIONÁLNA SKUPINA A ()