Celkové - NADSTAVBOVÁ ČASŤ – REGIONÁLNA SKUPINA B ()