Celkové - NADSTAVBOVÁ ČASŤ – CELOSLOVENSKÁ (A+B) ()